Member of

 

! UWAGA! Giełda zawieszona do odwołania!

Z uwagi na wprowadzony przez Ministra Zdrowia stan epidemii w naszym kraju, zalecenia służb ochrony zdrowia i władz samorządowych, a także mając na względzie bezpieczeństwo naszych klientów i kontrahentów, Automobilklub Podlaski podjął decyzję o zawieszeniu Giełdy Samochodowej do odwołania.

O organizacji kolejnych giełd będziemy informować na stronie gieldasamochodowa.bialystok.pl oraz  Automobilklubu Podlaskiego.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (85) 732 76 85

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Targowisko Giełda Samochodowa jest prowadzone przez Automobilklub Podlaski na terenie Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego SA przy ul. Andersa 40. Chcą Państwo sprzedać lub kupić używany samochód, a może inne produkty jak akcesoria samochodowe, opony, rowery, ubrania czy też meble? Jeśli tak to serdecznie zapraszamy w każdą niedzielę (poza handlowymi bezpośrednio przed Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia) w godz. 5.00-12.00. Jeśli nie zdążyliście Państwo kupić np.warzyw, wędlin, przypraw lub chleba, to zapraszamy do nas. Mamy i to!
Sprzedający na targowisku ponoszą opłaty zgodnie z cennikiem oraz regulaminem targowiska.

CENNIK (wraz z opłatą targową):
Wystawienie auta do sprzedaży - 30zł
Motocykl - 15zł
Gastronomia - 50zł
Sprzedaż części z placu - 30zł
Sprzedaż części z samochodu - 40zł
Sprzedaż części "z ręki" - 10zł

Jeśli handlują Państwo na targowiskach lub może chcielibyście spróbować, to serdecznie zapraszamy do współpracy. Wystarczy kupić miesięczny (za 4 niedziele) abonament, który wynosi tylko 120zł  i mają Państwo dostęp do kilkuset klientów w każdą niedzielę. Więcej pod nr telefonu 85 732 76 85  lub bezpośrednio na giełdzie lok. 98.

Serdecznie zapraszamy i życzymy udanych transakcji.

Mapa poglądowa targowiska Giełdy Samochodowa

 

REGULAMIN TARGOWISKA „GIEŁDA SAMOCHODOWA” W BIAŁYMSTOKU

 1. Targowisko „Giełda Samochodowa” w Białymstoku mieszczące się na terenie Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego SA (PCRT) przy ul. Wł. Andersa 40, administrowane jest przez Automobilklub Podlaski z siedzibą w Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 19 (Zarządca).
 2. Targowisko czynne jest we wskazane przez Automobilklub Podlaski niedziele w godz. 5.00 – 12.00. Biuro targowiska mieści się w Białymstoku:
  • od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00 ul. Branickiego 19,
  • Automobilklub Podlaski,we wskazane przez Automobilklub Podlaski niedziele w godz. 5.00-12.00 na terenie PCRT, lok. 98,
 3. Targowisko przeznaczone jest do sprzedaży pojazdów, części samochodowych oraz innych akcesoriów i towarów, oprócz wyłączonych z obrotu lub koncesjonowanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za mienie Sprzedawców i użytkowników giełdy. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania zawierane przez Sprzedawców i użytkowników giełdy.
 5. Podmiotami uprawnionymi do sprzedawania na targowisku są osoby legitymujące się jednym z dokumentów: zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej, numerem statystycznym REGON, NIP, dowodem osobistym lub paszportem. Podmioty w/w dokonują sprzedaży za zgodą Zarządcy i w miejscach wskazanych przez Zarządcę targowiska.
 6. Świadczenie innych usług na targowisku: takich jak np. ubezpieczenia pojazdów, zbieranie ogłoszeń, sprzedaż umów kupna-sprzedaży, dystrybucja druków reklamowych itp. może odbywać się po uzyskaniu zgody Zarządcy.
 7. Wjazd pojazdami na teren targowiska jest płatny zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. Cenniki opłat targowych i placowych są podane do publicznej wiadomości na tablicach zlokalizowanych przy wjeździe na targowisko oraz na stronie www.gieldasamochodowa.bialystok.pl
 9. Do sprzedaży części zamiennych oraz innych artykułów wyznacza się na placu stałe miejsce oznaczone numerem. W miejscach nie oznakowanych, sprzedający towary z placu lub pojazdu mogą zajmować teren o szerokości do 4m. Za przekroczenie zajętego miejsca wnosi się dodatkowe opłaty zgodnie z cennikiem.
 10. Opłaty za stałe miejsca abonamentowe należy dokonać nie później jak do drugiej niedzieli danego miesiąca do godz. 7.00. Abonamenty każdorazowo należy okazywać obsłudze przy wjeździe na teren giełdy.
 11. Sprzedający zobowiązani są do umieszczania w widocznym miejscu biletu wjazdu oraz dowodu opłaty targowej i okazywania ich na każde wezwanie obsługi targowiska (Zarządcy).
 12. W przypadku braku biletu Zarządca targowiska może pobrać opłatę w wysokości 200% opłaty obowiązującej.
 13. Sprzedający zobowiązani są do umieszczenia w widoczny sposób cen sprzedawanych pojazdów i innych towarów.
 14. Wszyscy użytkownicy targowiska zobowiązani są do poruszania się po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych. Do kierowania ruchem upoważniona jest obsługa targowiska (Zarządca).
 15. Użytkownicy targowiska zobowiązani są do zachowania czystości i porządku na placu targowym. Zabrania się pozostawiania na targowisku zużytych opon.
 16. Zabrania się parkowania pojazdów na terenie bezpośrednio przylegającym do Hali nr 1 i 3
 17. Kto narusza postanowienia niniejszego regulaminu podlega sankcjom przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
Scroll Up
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych
Zadzwoń: (+48) 85 741 67 80