Member of

AUTOMOBILKLUB PODLASKI

Klub

Deklaracja członkowska

Chcąc zostać członkiem Automobilklubu Podlaskiego należy złożyć w sekretariacie klubu wypełnioną i podpisaną Deklarację członkowską. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu klubu po złożeniu deklaracji, następuje jej rozpatrzenie. Po posiedzeniu Zarządu, sekretariat kontaktuje się z daną osobą informując ją o przyjęciu lub nie  w poczet członków klubu. Po pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji należy wnieść opłatę jednorazowego wpisowego oraz składki członkowskiej na dany rok.

Opłaty

Wpisowe - 30zł
Składka członkowska na rok 2024- 96zł
Składka członkowska na rok 2024 dla uczniów i studentów (do 26 roku życia) - 48zł
Osoby niepełnoletnie muszą przedłożyć zgodę rodziców lub opiekunów.
Konto bankowe
Alior Bank Oddział w Białymstoku 03 2490 0005 0000 4530 6467 8464

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych
Zadzwoń: (+48) 85 741 67 80