Member of

 

!Zmiana lokalizacji targowiska Giełda Samochodowa!

Drodzy kontrahenci i klienci Giełdy Samochodowej,

Z dniem 1 czerwca, a dokładnie od 5-go czerwca 2022 roku, zmieniamy lokalizację naszego targowiska na parkingi przy Stadionie miejskim w Białymstoku, przy ul. Słonecznej 1. Zarządca terenu PCR-T kilkukrotnie już zmuszał nas do  znaczących modyfikacji układu naszego targowiska i zapowiedział, że to nie ostatnie zmiany. To negatywnie wpływało na sprzedawców naszej giełdy i ich klientów. Stąd zmiana lokalizacji ma zapewnić stabilne i przewidywalne warunki handlu.

Nowa lokalizacja to:

 • więcej miejsca do handlu,
 • dogodny dojazd samochodem i autobusem dla klientów,
 • utwardzony teren,
 • blisko 400 miejsc parkingowych,
 • dużo bliżej miasta,
 • sąsiedztwo targowiska miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej – potencjalnie większa ilość klientów.

Gwarantujemy wszystkim naszym obecnym sprzedawcom miejsce w nowej lokalizacji na takich samych warunkach. Bez zmiany cen. Nadal wysokość abonamentu to 180zł.

Już raz w ostatnich latach zmienialiśmy lokalizację giełdy z lotniska Krywlany na teren PCR-T. Jak wtedy, tak i teraz sądzimy, że  tylko solidarne przejście wszystkich sprzedawców na ul. Słoneczną oraz wspólne działania informacyjne pozwolą nam nadal funkcjonować. Jesteśmy zdania, że nawet lepiej.

W najbliższych dniach rozpoczniemy akcję informacyjną i reklamową. 

MAPA nowej lokalizacji


Informujemy, że od 1 stycznia 2022r. zmianie ulega cennik targowiska Giełda Samochodowa.

CENNIK (od 01.01.2022r.):
Wystawienie auta do sprzedaży 20zł
Motocykl - 10zł
Gastronomia - 50zł
Sprzedaż artykułów (jednorazowo) z placu - 30zł
Sprzedaż artykułów (jednorazowo) z samochodu - 60zł
Sprzedaż artykułów "z ręki" - 15zł
Abonament miesięczny na sprzedaż artykułów na wyznaczonym, stałym miejscu: 180zł.


Informujemy, że dnia 26 grudnia 2021r. oraz 2 stycznia 2022r. nasze targowisko Giełda Samochodowa się nie odbędzie. Zapraszamy już po Nowym Roku w niedzielę 9 stycznia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Targowisko Giełda Samochodowa jest prowadzone przez Automobilklub Podlaski na terenie Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego SA przy ul. Andersa 40. Chcą Państwo sprzedać lub kupić używany samochód, a może inne produkty jak akcesoria samochodowe, opony, rowery, ubrania czy też meble? Jeśli tak to serdecznie zapraszamy w każdą niedzielę w godz. 5.00-12.00. Jeśli nie zdążyliście Państwo kupić np.warzyw, wędlin, przypraw lub chleba, to zapraszamy do nas. Mamy i to!
Sprzedający na targowisku ponoszą opłaty zgodnie z cennikiem oraz regulaminem targowiska.

Jeśli handlują Państwo na targowiskach lub może chcielibyście spróbować, to serdecznie zapraszamy do współpracy. Wystarczy kupić miesięczny abonament, który wynosi tylko 180zł  i mają Państwo dostęp do kilkuset klientów w każdą niedzielę. Więcej pod nr telefonu 85 732 76 85  lub bezpośrednio na giełdzie lok. 98.

Serdecznie zapraszamy i życzymy udanych transakcji.

 •  

Nowa lokalizacja Giełdy Samochodowej od 1 czerwca 2022r.

 

REGULAMIN TARGOWISKA „GIEŁDA SAMOCHODOWA” W BIAŁYMSTOKU

               OBOWIĄZUJE OD 09.04.2021r.

 1. Targowisko „Giełda Samochodowa” w Białymstoku mieszczące się na terenie Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego SA (PCRT) przy ul. Wł. Andersa 40, administrowane jest przez Automobilklub Podlaski z siedzibą w Białymstoku przy ul. Branickiego 19, 15-085 Białystok, (85) 732-67-85, mail: sekretariat@ap.bialystok.pl, NIP: 542-020-24-28, REGON 000850572 (Zarządca).
 2. Targowisko czynne jest we wskazane przez Automobilklub Podlaski niedziele w godz. 5.00 – 12.00. Biuro targowiska mieści się w Białymstoku:
  • od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00 ul. Branickiego 19, Automobilklub Podlaski,
  • we wskazane przez Automobilklub Podlaski niedziele w godz. 5.00-12.00 na terenie PCRT, lok. 98,
 3. Targowisko przeznaczone jest w szczególności do sprzedaży pojazdów, części samochodowych, akcesoriów oraz innych towarów, oprócz wyłączonych z obrotu lub koncesjonowanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za mienie Sprzedawców i użytkowników giełdy. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania zawierane przez Sprzedawców i użytkowników giełdy Giełdy Samochodowej.
 5. Podmiotami uprawnionymi do sprzedawania na targowisku są osoby legitymujące się jednym z dokumentów: zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej, numerem statystycznym REGON, NIP, dowodem osobistym lub paszportem. Podmioty w/w dokonują sprzedaży za zgodą Zarządcy i w miejscach wskazanych przez Zarządcę targowiska.
 6. Świadczenie innych usług na targowisku: takich jak np. ubezpieczenia pojazdów, zbieranie ogłoszeń, sprzedaż umów kupna-sprzedaży, dystrybucja druków reklamowych itp. może odbywać się po uzyskaniu zgody Zarządcy.
 7. Wjazd pojazdami na teren targowiska jest płatny zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. Cennik opłat targowych i placowych jest podany do publicznej wiadomości w biurze giełdy oraz na stronach gieldasamochodowa.bialystok.pl i www.ap.bialystok.pl .
 9. Do sprzedaży części zamiennych oraz innych artykułów wyznacza się na placu stałe miejsce oznaczone numerem (abonament). W miejscach nieoznaczonych, sprzedający towary z placu lub pojazdu mogą zajmować teren o szerokości do 4m. Za przekroczenie zajętego miejsca wnosi się dodatkowe opłaty zgodnie z cennikiem. Opłaty za stałe miejsca abonamentowe dokonuje się w ostatnią niedzielę poprzedzającą dany miesiąc oraz w pierwszą niedzielę miesiąca do godz. 9.00.
 10. Abonament obowiązuje na dany miesiąc kalendarzowy, bez względu na ilość przypadających w miesiącu niedziel. W przypadku, gdy zorganizowane będą tylko dwie giełdy w danym miesiącu, Zarządca zwróci uzgodnioną nadpłatę w formie bonifikaty na kolejny miesiąc.
 11. Sprzedawcy wjeżdżający na teren targowiska, zobowiązani są do umieszczania w widocznym miejscu biletu wjazdu, dowodu opłaty targowej (o ile obowiązuje) i okazywania ich na każde wezwanie obsługi targowiska (Zarządcy).
 12. W przypadku braku biletu Zarządca targowiska może pobrać opłatę w wysokości 200% opłaty obowiązującej.
 13. Sprzedający zobowiązani są do umieszczenia w widoczny sposób cen sprzedawanych pojazdów i innych towarów.
 14. Wszyscy użytkownicy targowiska zobowiązani są do poruszania się po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych. Do kierowania ruchem upoważniona jest obsługa targowiska (Zarządca).
 15. Użytkownicy targowiska zobowiązani są do zachowania czystości i porządku na placu targowym. Zabrania się pozostawiania na targowisku zużytych opon, opakowań kartonowych z tworzywa i drewnianych.
 16. Wszyscy uczestnicy Targowiska, w tym Klienci, Sprzedawcy, Zarządca zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, a także aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych.
 17. Kto narusza postanowienia niniejszego regulaminu podlega sankcjom przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
Scroll Up
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych
Zadzwoń: (+48) 85 741 67 80