Member of

 

Informujemy, że od 1 stycznia 2022r. zmianie ulega cennik targowiska Giełda Samochodowa.

CENNIK (od 01.01.2022r.):
Wystawienie auta do sprzedaży 20zł
Motocykl - 10zł
Gastronomia - 50zł
Sprzedaż artykułów (jednorazowo) z placu - 30zł
Sprzedaż artykułów (jednorazowo) z samochodu - 60zł
Sprzedaż artykułów "z ręki" - 15zł
Abonament miesięczny na sprzedaż artykułów na wyznaczonym, stałym miejscu: 180zł.


Informujemy, że dnia 26 grudnia 2021r. oraz 2 stycznia 2022r. nasze targowisko Giełda Samochodowa się nie odbędzie. Zapraszamy już po Nowym Roku w niedzielę 9 stycznia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że zgodnie z decyzją Urzędu Miasta Białystok od 1 stycznia 2021 nie będzie pobierana opłata targowa w roku 2021.

Targowisko Giełda Samochodowa jest prowadzone przez Automobilklub Podlaski na terenie Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego SA przy ul. Andersa 40. Chcą Państwo sprzedać lub kupić używany samochód, a może inne produkty jak akcesoria samochodowe, opony, rowery, ubrania czy też meble? Jeśli tak to serdecznie zapraszamy w każdą niedzielę w godz. 5.00-12.00. Jeśli nie zdążyliście Państwo kupić np.warzyw, wędlin, przypraw lub chleba, to zapraszamy do nas. Mamy i to!
Sprzedający na targowisku ponoszą opłaty zgodnie z cennikiem oraz regulaminem targowiska.

Jeśli handlują Państwo na targowiskach lub może chcielibyście spróbować, to serdecznie zapraszamy do współpracy. Wystarczy kupić miesięczny abonament, który wynosi tylko 180zł  i mają Państwo dostęp do kilkuset klientów w każdą niedzielę. Więcej pod nr telefonu 85 732 76 85  lub bezpośrednio na giełdzie lok. 98.

Serdecznie zapraszamy i życzymy udanych transakcji.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zarówno klientów jak i naszych kontrahentów przy wejściach na teren targowiska udostępnione są środki do dezynfekcji rąk. Należy stosować się do wytycznych zawartych w rozporządzeniach Rady Ministrów dotyczących stanu epidemii.

Prosimy pamiętać aby:

 • zachować bezpieczną odległość pomiędzy kupującymi – co najmniej 2 metry;
 • zachować limit 4 osób na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży (z wyłączeniem osób stanowiących obsługę);
 • stosować rękawiczki jednorazowe podczas zakupów;
 • zakrywać usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki;
 • dezynfekować stanowiska obsługi lub stanowiska kasowe w godzinach jego otwarcia, co najmniej raz na godzinę;
 • podmioty świadczące usługi cateringowe mogą robić to tylko na wynos;

Mapa poglądowa targowiska Giełdy Samochodowa

 

REGULAMIN TARGOWISKA „GIEŁDA SAMOCHODOWA” W BIAŁYMSTOKU

               OBOWIĄZUJE OD 09.04.2021r.

 1. Targowisko „Giełda Samochodowa” w Białymstoku mieszczące się na terenie Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego SA (PCRT) przy ul. Wł. Andersa 40, administrowane jest przez Automobilklub Podlaski z siedzibą w Białymstoku przy ul. Branickiego 19, 15-085 Białystok, (85) 732-67-85, mail: sekretariat@ap.bialystok.pl, NIP: 542-020-24-28, REGON 000850572 (Zarządca).
 2. Targowisko czynne jest we wskazane przez Automobilklub Podlaski niedziele w godz. 5.00 – 12.00. Biuro targowiska mieści się w Białymstoku:
  • od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00 ul. Branickiego 19, Automobilklub Podlaski,
  • we wskazane przez Automobilklub Podlaski niedziele w godz. 5.00-12.00 na terenie PCRT, lok. 98,
 3. Targowisko przeznaczone jest w szczególności do sprzedaży pojazdów, części samochodowych, akcesoriów oraz innych towarów, oprócz wyłączonych z obrotu lub koncesjonowanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za mienie Sprzedawców i użytkowników giełdy. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania zawierane przez Sprzedawców i użytkowników giełdy Giełdy Samochodowej.
 5. Podmiotami uprawnionymi do sprzedawania na targowisku są osoby legitymujące się jednym z dokumentów: zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej, numerem statystycznym REGON, NIP, dowodem osobistym lub paszportem. Podmioty w/w dokonują sprzedaży za zgodą Zarządcy i w miejscach wskazanych przez Zarządcę targowiska.
 6. Świadczenie innych usług na targowisku: takich jak np. ubezpieczenia pojazdów, zbieranie ogłoszeń, sprzedaż umów kupna-sprzedaży, dystrybucja druków reklamowych itp. może odbywać się po uzyskaniu zgody Zarządcy.
 7. Wjazd pojazdami na teren targowiska jest płatny zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. Cennik opłat targowych i placowych jest podany do publicznej wiadomości w biurze giełdy oraz na stronach gieldasamochodowa.bialystok.pl i www.ap.bialystok.pl .
 9. Do sprzedaży części zamiennych oraz innych artykułów wyznacza się na placu stałe miejsce oznaczone numerem (abonament). W miejscach nieoznaczonych, sprzedający towary z placu lub pojazdu mogą zajmować teren o szerokości do 4m. Za przekroczenie zajętego miejsca wnosi się dodatkowe opłaty zgodnie z cennikiem. Opłaty za stałe miejsca abonamentowe dokonuje się w ostatnią niedzielę poprzedzającą dany miesiąc oraz w pierwszą niedzielę miesiąca do godz. 9.00.
 10. Abonament obowiązuje na dany miesiąc kalendarzowy, bez względu na ilość przypadających w miesiącu niedziel. W przypadku, gdy zorganizowane będą tylko dwie giełdy w danym miesiącu, Zarządca zwróci uzgodnioną nadpłatę w formie bonifikaty na kolejny miesiąc.
 11. Sprzedawcy wjeżdżający na teren targowiska, zobowiązani są do umieszczania w widocznym miejscu biletu wjazdu, dowodu opłaty targowej (o ile obowiązuje) i okazywania ich na każde wezwanie obsługi targowiska (Zarządcy).
 12. W przypadku braku biletu Zarządca targowiska może pobrać opłatę w wysokości 200% opłaty obowiązującej.
 13. Sprzedający zobowiązani są do umieszczenia w widoczny sposób cen sprzedawanych pojazdów i innych towarów.
 14. Wszyscy użytkownicy targowiska zobowiązani są do poruszania się po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych. Do kierowania ruchem upoważniona jest obsługa targowiska (Zarządca).
 15. Użytkownicy targowiska zobowiązani są do zachowania czystości i porządku na placu targowym. Zabrania się pozostawiania na targowisku zużytych opon, opakowań kartonowych z tworzywa i drewnianych.
 16. Wszyscy uczestnicy Targowiska, w tym Klienci, Sprzedawcy, Zarządca zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, a także aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych.
 17. Kto narusza postanowienia niniejszego regulaminu podlega sankcjom przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
Scroll Up
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych
Zadzwoń: (+48) 85 741 67 80